Fysioterapi / sjukgymnastik

Fysioterapi-/Sjukgymnastutbildningen är en treårig universitetsutbildning på 180 hp. 
Fysioterapeuter/sjukgymnaster har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när vi fysioterapeuter/sjukgymnaster gör vår professionella bedömning.

OMT (Ortopedisk manuell terapi)
OMT innefattar en grundlig undersökning och fastställande av en funktionsdiagnos. Utifrån funktionsdiagnosen genomförs sedan individanpassad behandling. OMT fysioterapeuter/sjukgymnaster behandlar bl.a. akuta och långvariga smärtproblem, skador och sjukdomar i rörelsesystemet (Neuro-Muskulo-Skelettala systemet) utifrån ett biopsykosocialt synsätt. 

Behandlingen kan bestå av motorisk kontroll träning/stabiliseringsträning, rörelseökande behandling (t.ex. manipulering och mobilisering), rådgivning, träning i förebyggande syfte eller efter skada/sjukdom och smärtlindrande behandling av olika former. 
För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnositisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning. 

Öppettider

Mån - Fre: kl. 07:00 - 16:00
Lör - Sön: Stängt

Adress

Storgatan 115
903 33 Umeå

Kontakt

Tel. 070-238 46 26
info@fysiosara.se